Постоянните клиенти на Каммартон България ЕООД при поръчка през Toolsshop.bg ползват договорените си отстъпки.

Почистваща течност Purgasol IBS Scherer 200 l

В наличност
Арт.№ IBSS-2002
Марка: IBS Scherer
Purgasol - IBS, 200L варел специална почистваща течност - премахва груби замърсявания, остатъци от масла и смазки. С лек омасляващ ефект. Бързо изпаряване, лека миризма. Точка на замръзване – много ниска, < -50°C. Точка на възпламеняване > 60°C.